•  

  userfiles/chorlirapl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/2.jpg

   

 

 

 

  30.12.2017 

 Okres kolędowania to najprzyjemniejszy czas w ci±gu roku. Chór jako propagator ¶piewu zainicjował w¶ród mieszkańców Rumi nowe wydażenie jakim było wspólne ¶piewanie kolęd. Każdy kto lubi ¶piewać kolędy i pastorałki mógł przył±czyć się do ¶piewu i gry.