•  

  userfiles/chorlirapl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/2.jpg

   

 

 


 

 

 

Katarzyna Januszewska  — dyrygent urodziła się w Rumi, jest absolwentką  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku klasy fortepianu Ewy Szurek oraz kontrabasu Beaty Leszczyńskiej.

Studia wyższe ukończyła na Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki
w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w klasie prof. zw. dr hab. Waldemara Górskiego, gdzie w 2011 roku otrzymała dyplom ukończenia studiów.

      Swoje umiejętności chóralne rozwijała w Rumskim chórze „Św. Cecylia”  oraz żeńskim chórze Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Waldemara Górskiego. Jej zamiłowanie do śpiewu i chóralistyki sprawiły, że śpiewała w wielu chórach, takich jak: Chór Żeński „Gaudium per Canto” Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku, Chór Kameralny 441 Hz, Chór Kameralny Tutti e Solo.  

       Umiejętności oraz liczne sukcesy na arenie krajowej jak i zagranicznej zaowocowały otrzymaniem Stypendium Artystycznego Burmistrz Miasta Rumia. Swoje umiejętności dyrygenckie oraz wokalne kształciła również na kursach mistrzowskim dla dyrygentów.

      Od roku 2009  prowadziła chór mieszany „Stella Fatima” Parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku – Żabiance z którym z sukcesami brała udział w licznych projektach i konkursach. Obecnie prowadzi chór  „Lira”  im. Ks. Stanisława Ormińskiego przy parafii. p.w.  N.M.P Wspomożenia Wiernych w Rumi. 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Agnieszka Szypuła