•  

  userfiles/chorlirapl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/2.jpg

   

 

 

Apel Jasnogórski w wigilię kanonizacji papieża Jana Pawła II i Jana XXIII

Wszystkich serdecznie zapraszamy dnia
26 kwietnia 2014 na godz. 2030 na koncert.

Koncert poświęcony będzie utworom ukochanym przez papieża Jana Pawła II w wigilię Jego kanonizacji, połączony z  Apelem  Jasnogórskim.

 "Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie pamiętam, czuwam!"

"Czuwam! Jakże dobrze, iż w Apelu Jasnogórskim znalazło się to słowo. Posiada ono swój głęboki rodowód ewangeliczny: Chrystus wiele razy mówił: "Czuwajcie!" (Mt 26, 41)
W Apelu Jasnogórskim słowo "czuwam!" jest istotnym członem tej odpowiedzi, jaką pragniemy dawać na miłość, którś jesteśmy ogarnięci w znaku Jasnogórskiej Ikony.
Opowiedzią na tę miłość musi być właśnie to, że czuwam!
Zwięzłe słowa. Wymowne. Zakorzeniły się w naszej pamięci i w naszym sercu, a my nadal czujemy potrzebę, aby je powtarzać. Cieszę się, że dame mi jest dzisiaj powitać Panią Jasnogórskąając naprzód, a potem śpiewając Apel Jasnogórski z polską młodzieżą."

~ Jan Paweł II

 

Copyright © 2014 Agnieszka Szypuła