•  

  userfiles/chorlirapl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/2.jpg

   

 

 

 

     26.06.2022 

 Nasz rok chóralny zakończyliśmy koncertem w parafii w Szymbarku w parafiaszymbark.pl/ dzięki gościnności proboszcza ks.Mirosława Wensierskiego oraz licznie przybyłych słuchaczy zaprezentowaliśmy najpiękniejsze pieśni Maryjne . 

                                                                                       

        

 

 

                                                                   Dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie 

 

 

 

 

                          Galeria