•  

  userfiles/chorlirapl/top/0.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/1.jpg

   

 •  

  userfiles/chorlirapl/top/2.jpg

   

 

 

Plan prób i występów, wszystkich chętnie zapraszamy:

12 października o godz. 1100- Odpust parafialny

14 października – próba od godz. 1800

16 października – próba od godz. 1800

19 paździenika – jubileusz chóru Rumianie (kościół Judy Tadeusza godz. 1500)

21 października – próba od godz. 1800

23 października – próba od godz. 1800

24 paździenika – konkurs chóralny ks. Ormińskiego (przesłuchania od 1000 do 1300)

                                          1600 Koncert finałowy

26 października – Msza Święta W REWIE godz. 1000 (kaplica w Rewie)

28 października – próba od godz. 1800

30 października - NIE MA PRÓBY

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Copyright © 2014 Agnieszka Szypuła